Kadı Sicillerine Göre XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Kayseri Para Vakıfları


TOK Ö.

Erciyes Üniversitesi Yayını No:169, KAYTAM Yayın No:9, Kayseri, 2008

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2008
  • Publisher: Erciyes Üniversitesi Yayını No:169, KAYTAM Yayın No:9
  • City: Kayseri