Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi


Önürmen O. , Temel F.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.73-85, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 8 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.18506/anemon.613773
  • Dergi Adı: Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.73-85

Özet

İletişim araçlarının gelişimi, siyasal ve toplumsal alışkınlıkların da değişimini ortaya çıkarmıştır. Tarihten bugüne çeşitli toplumlarda görülen askeri güç odaklarının yönetimi ele geçirme girişimlerinin özellikle son dönemde sekteye uğratılmasında iletişim araçları ve teknolojik ilerlemelerin önemli payı vardır. 2002 yılında Venezuela'da, 2016 yılında Türkiye'de gerçekleştirilmek istenen askeri darbe girişimlerinin püskürtülmesi bu duruma örneklik teşkil etmektedir. Bu bağlamda Venezuela'da (2002) ve Türkiye'de (2016) gerçekleştirilmek istenen başarısız darbe girişimlerine ilişkin hazırlanan "The Revolutıon Will Not Be Televised" ve "15 Temmuz Destanı" adlı belgeseller göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma neticesinde; toplumsal bütünlüğün sağlanmasında tarihi, kültürel ve dini değerlerin önemli unsurlar olduğu, değerler bütününün sunumu ve toplumun kanalize edilmesinde de sosyal medya ve geleneksel medya gibi araçların üretimlerinin etkin olduğu saptanmıştır.