Taurodontizm: (Beş Olgu Sunumu ve Literatür Taraması


ŞİŞMAN Y., Akgünlü F., AKTAN A. M.

TÜRKİYE KLİNİKLERİ Dİİ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.13, pp.121-125, 2007 (Peer-Reviewed Journal)