Deltametrinin farelerde lipid peroksidasyon üzerine etkileri


YARSAN E., BİLGİLİ A., KANBUR M. , ÇELİK S.

1. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2005

  • Basıldığı Ülke: Türkiye