Sol-Gel Synthesis of Ca3B206:Gd3 Phosphor


ÖZPOZAN N. , Sarıoğlan E., ERSÖZ M., ÖZMEN M.

ORTA DOĞU ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 9 - 12 Mayıs 2019