Akut Batın Kliniği ile Prezente olan Hastada İzole Tubal Torsiyon


Dişli Gürler A., Dolanbay M.

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery, vol.5, no.2, pp.70-72, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

İzole tubal torsiyon 1/ 1 500 000 sıklıkta oldukça az rastlanan bir klinik akut batın nedenidir. Daha çok adölesan, gebelik ve postmenopozal dönemlerde

karşımıza çıkan bu klinik tablonun oluşmasına hematosalpinks, hidrosalpinks, tubal ligasyon, pelvik inflamatuar hastalık, paratubal kistler

ve bazı yumurtalık patolojileri neden olabilmektedir. İzole tubal torsiyonlara bakıldığında en sık normal tubal görünüm mevcuttur. Vakaların

çoğunda sağ tüpte torsiyon görülmektedir. Karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, ateş gibi nonspesifik bulgularla belirti verebilir. Bu sebeple semptomlardan

tanıya gitmek güç olabilir. Abdominal ultrasonografide uterus kornusuna yaklaştıkça sivrilen uzun, kıvrımlı kistik görünüm mevcuttur.

Akut batın ile gelen hastalarda akut apandisit ve over torsiyonu ayırıcı tanıda ilk akla gelmesi gereken hastalıklardır.

Anah tar Ke li me ler: Tuba uterina; torsiyon; akut batın