Yaygın Din Eğitiminde Yeterlik Ölçeği Geliştirme Süreci: Kur'an Kursu Öğreticileri Eğitim-Öğretim Yeterlikleri Ölçeği Örneği


KORKMAZ M.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.28, pp.239-265, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

THE DEVELOPMENT PROCESS OF PROFICIENCY SCALE IN NON-FORMAL RELIGIOUS EDUCATION: THE EXAMPLE OF  PROFICIENCY SCALE IN EDUCATION OF QURAN COURSES TEACHERS

Abstract

The aim of this article is to present the development process of proficiency scale. In this frame, will be inquired dimensions of proficiency development process, procedures, operations steps, difficulties. Also will be  given an example of this scale (Proficiency Scale in Education of Quran courses teachers).

 Key Words:  Scale development, proficiency scale, Proficiency Scale in Education of Quran courses teachers.

YAYGIN DİN ÖĞRETİMİNDE YETERLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME SÜRECİ: KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YETERLİKLERİ ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ

Dr. Mehmet KORKMAZ

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Din Eğitimi Anabilim Dalı

mkorkmaz@erciyes.edu.tr

 

Özet

Bu makalede yaygın din öğretiminde yeterlik ölçeği geliştirme süreci ele alınmıştır. Bu çerçevede yeterlik belirleme, yeterlik değerlendirme, yeterlik ölçeği geliştirme, bu süreçte gerçekleştirilmesi gereken işlemler, bunlarla ilgili güçlükler vb. konularda bilgi verilmiş, yapılan bir uygulamanın sonuçları ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ölçek Geliştirme, Yeterlik Ölçeği, Kur’an Kursu Öğreticileri Eğitim-Öğretim Yeterlikleri Ölçeği