Malakit Mineralince Zengin Altere Andezitik Kayaç Üzerinde Oluşmuş Toprakların Ağır Metal İçeriği


SUNGUR A., ÖZCAN H., BOZCU M., SOYLAK M.

Uluslararası Eser Analiz Kongresi, 20 - 23 Haziran 2018