OSMANLI TÜRKİYE’SİNDE BAZI AŞİRET, CEMAAT VE TAİFELERİN EŞKIYALIK FAALİYETLERİ VE BUNLARIN MERKEZ-TAŞRA YAZIŞMALARINDAKİ YANSIMALARI: MARAŞ EYÂLETİ ÖRNEĞİ (1590-1750)


DEMİRCİ S., Arslan H.

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, ss.887-914, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
  • Sayfa Sayıları: ss.887-914