Ağır Astım ve Biyolojik Tedaviler


Yılmaz İ.

Dünya Tıp Kitabevi, Ankara, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Dünya Tıp Kitabevi
  • City: Ankara
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

ÖNSÖZ

Göğüs hastalıkları ve immünoloji allerji hastalıkları hekimlerine yönelik hazırlanmış olan bu kitapta; kan eozinofilisinden tip 2 zengin inflamasyona kadar astımda kişiselleştirilmiş tedavide kullanılan tanımlar, ağır astım epidemiyolojisi ve mekanizması, ağır astım fenotipleri ve fenotipleri belirlemede kulanılan biyolojk beliteçler, fenotipe yönelik biyolojik tedavi seçimleri, biyolojiklerin güvenilirlik profilleri ve son olarak da astımda gelecekte kullanılabilme potansiyeli olan biyolojikler ele alınmıştır.

 


Son dönemlere kontrolsüz ağır astımda biyolojik tedaviler ile yapılan çalışmalar oldukça hız kazanmış ve hedefe yönelik tedaviler geliştirilmeye başlanmıştır. Ağır astım tedavi yönetiminde kişiselleştirimiş tedaviler ve tıpta kesinlik kavramları ön plana çıkmıştır. Bu nedenle ağır astım immünopatofizyolojisini anlamak ve tedavi yönetimini altta yatan mekanizmayı yansıtan fenotipler ve biyolojik belirteçler ile sağlamak oldukça önemli hale gelmiştir.


Bu kitap ağır astım ve biyolojikler hakkındaki bilgisel rehberler, güncel literatürler, klinik çalışmalarımız ve deneyimlerimiz kaynak alınarak hazırlanmıştır.