Hemşirelik eğitimi alan 1 ve 4 sınıf öğrencilerinin öğrenilmiş güçlülük ve mesleki benlik saygı düzeyleri


EVLİ M. , ŞİMŞEK N. , UZDİL N.

III. Uluslar arası VII Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 1 - 03 Eylül 2014