Husserl on Categories


Özdil M. S.

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.21, pp.19-36, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada Husserl’in ontolojisi ve mantık düşüncesi temele alınarak, onun kategori anlayışı ortaya konmaya çalışılmıştır. Husserl Aristotelesçi kategori anlayışı ile Kantçı kategori anlayışının sentezinden yeni bir kategori anlayışı geliştirir. Aynı zamanda onun “saf mantık” anlayışında açık bir semantik fikri görülür. Husserl anlam kategorileri ile nesne ka-tegorileri arasında bir tür ilişki önerir. Bu ilişkiyi bir semantik teorisi üze- rinden gösterir. Husserl’in kategori anlayışının en önemli özel- liği tamamlanmış bir liste şeklinde olmayıp, insanın gelişen ve genişleyen bilgi ve tecrübesi ile orantılı olarak gelişmeye açık bir yapı arz etmesidir.