SOSYAL İZOLASYON OLUŞTURULAN GENÇ ERKEK SIÇANLARDA GİNKGO BİLOBA EKSTRESİ’NİN ÖĞRENMEYE ETKİSİ


AŞÇIOĞLU M.

Diğer, 2013

  • Yayın Türü: Diğer Yayınlar / Diğer
  • Basım Tarihi: 2013

Özet

Amaç: Literatürde sosyal izolasyonun öğrenme performansı ve belleği bozduğunu, Ginkgo
biloba ekstresi uygulamasının ise olumlu yönde etkilediğini gösteren bir çok çalışma
bulunmaktadır. Ancak Ginkgo biloba ekstresinin etkilerinin kronik uygulamayla ilişkili olup
olmadığının veya sosyal izolasyonun ve Ginkgo biloba ekstresi' nin öğrenme üzerindeki
karşılıklı etkilerinin araştırıldığı bir çalışmaya rastlanmadı. Bu nedenle, sunulan bu çalışmada
genç erkek sıçanlarda sosyal izolasyon ve Ginkgo biloba ekstresi’nin kronik uygulamasının
öğrenme ve bellek üzerindeki etkileri araştırıldı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmada; 54 adet Wistar Albino cinsi 4 aylık erkek sıçan kullanıldı.
Çalışma; her biri ayrı kafeste barındırılarak sosyal izolasyon uygulanan, sosyal izolasyon
uygulaması ile birlikte Ginkgo biloba ekstresi verilen, sosyal izolasyon uygulaması ile
birlikte SF. verilen, kafeslerde 4-5'erli barındırılarak, sosyal izolasyon uygulanmayan, sosyal
izolasyon uygulanmayan ve Ginkgo biloba ekstresi verilen, sosyal izolasyon uygulanmayan
ve SF. verilen sıçanlardan oluşan 6 grup ile yürütüldü. Tüm sıçanlar, çalışma süresince opak
malzemeden yapılmış 25×40×15 cm ebatlarındaki standart kafeslerde ve her gün 12 saat
aydınlıkta, 12 saat karanlıkta kalacak şekilde barındırıldılar. Ginkgo biloba ekstresi (EGb 761)
günlük 50 mg/kg dozda intraperitoneal olarak uygulandı. Yirmi bir günlük sosyal izolasyon
ve EGb761 uygulama işlemi sonunda 4 gün öğrenme periyodu 1 gün test periyodu şeklinde
Morris su tankı testi çalışılarak öğrenme ve bellek test edildi.
Bulgular: Test periyodunda Sİ grubu sıçanların hedef kadranda geçirdikleri sürenin diğer
tüm gruplardaki sıçanların hedef kadranda geçirdiği süreye göre anlamlı düzeyde daha
yüksek (p >0.05) olduğu belirlendi.
Sonuçlar: Bulgular değerlendirildiğinde, 21 günlük sosyal izolasyona maruz bırakmanın 4
aylık Wistar Albino cinsi erkek sıçanlarda öğrenme performansı ve belleği bozmadığı aksine
artırdığı ve verilen Ginkgo Biloba ekstresi (EGb 761) 'nin öğrenme ve bellek işlevlerinde
anlamlı bir değişikliğe neden olmadığı düşünüldü.
(Bu çalışma Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından TSY- 12-3970 kodlu proje ile desteklenmiştir.)