İshalli köpeklerde Cryptosporidium parvum’un varlığının araştırılması


Creative Commons License

Dinç H., Aslan Ö.

Journal of advances in vetbio science and techniques, vol.8, no.1, pp.22-29, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Sunulan çalışmada Türkiye’nin çeşitli bölgelerine köpek yetiştiren Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı’ndaki yavru köpeklerde karşılaşılan ishallerde Cryptosporidium parvum varlığının belirlenmesi amaçlandı. Hayvan materyalini 100 adet farklı ırk (Pointer, Alman çoban köpeği, Belçika Malinois, Çatalburun, Labrador ve Golden Retriever), yaş (28 gün-9 aylık) ve cinsiyette ishalli köpek oluşturdu. Köpeklerden alınan dışkı örneklerinde natif, flotasyon ve karbol fuksin boyama yöntemi ile parazitolojik inceleme yapıldı. Ayrıca immunokromotografik hızlı test kitleri kullanılarak C. parvum’un varlığı araştırıldı. Çalışmaya dahil edilen köpeklerden 18’inde Toxocara canis (%18), 3’ünde Toxoscaris leonine (%3), 8’inde Giardia spp. (%8), 25’inde ise Cystoisospora spp. (%25) belirlenirken Cryptosporidium parvum tespit edilemedi. Cystoisospora spp. yüzdesi bakımından yaş ve ırk arasında anlamlı bir ilişki bulunurken (P<0.05), diğer parazit türleri yüzdeleri bakımından yaş-ırk, ırk-cinsiyet ve yaş-cinsiyet değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı (P>0.05). Sonuç olarak; Cryptosporidium parvum için test edilen 100 köpeğin dışkı örnekleri, nativ, flotasyon ve karbol fuksin boyama yöntemleri ve immunokromatografik hızlı test kiti muayeneleriyle negatif bulundu.