Avrupa Topluluğu Sekizinci Yönergesi ile Türkiye’de Bu Konuda Yayınlanan Kanun ve Yönetmeliklerin Karşılaştırılması


Uzay Ş.

Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergis, no.9, pp.190-212, 1991 (Peer-Reviewed Journal)