Türkiye'de Tarih Öğretiminin Güncel Sorunları


Creative Commons License

USTA N.

TYB AKADEMİ, cilt.3, ss.33-44, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 8
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: TYB AKADEMİ
  • Sayfa Sayısı: ss.33-44

Özet

Bu çalışmada, resmi tarihin ve Türk Tarih Tezi'nin günümüz tarih öğretimine etkileri incelenmektedir.Konu, Althusser'in devletin ideolojik aygıtlarından hareketle eğitim bağlamında incelenmiştir. Türk Tarih Tezi, resmi tarih ve Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşu analiz edilmiştir. Ardından liselerde okutulun yeni "Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" ders kitabı incelenmiştir. 2012 yılında değiştirilen bu kitap, resmi tarihin ve milliyetçi bir düşman söyleminin hâlâ kuvvetli bir şekilde tarih öğretiminde yeri olduğunu göstermektedir. Çalışma kapsamında, zorunlu eğitimde tarafsız bir tarih öğretimi için öneriler de sunulmuştur. Buna göre öncelikle, milliyetçi vurgular azaltılarak tarih öğretimi genişletilmelidir. Zira öğrenciler en az resmi tarih kadar dünya siyasetinde güncel konulardan da haberdar olmalılardır.

Anahtar Kelimeler: Tarih öğretimi, Türk Tarih Tezi, resmi tarih, Türkiye tarihi.

In this study, the effects of official history and the Turkish Thesis of History are examined in the light of current history teaching. The subject is studied in the context of education as Althusser's ideological state apparatus. The Turkish Thesis of History, official history and the establishment of Turkish Historical Society are examined. The new "History of Turkish Revolution and Kemalism" textbook for high schools is studied. This book which was changed in 2012, shows that official history and a nationalist enemy discourse are still very strong in history teaching. Within this study, some suggestions for an objective and unbiased history teaching in compulsary education are offered. According to these, primarily nationalist emphasises should be minimized but the scope of the history teaching should be expanded. The students should be made aware of the current issues in world politics within the context of the official Turkish history being currently taught in schools.

Keywords: History teaching,  Turkish Thesis of History, official history, Turkish history.