Din Görevlilerinin Gözüyle Hastanelerde Gerçekleştirilen Manevi Destek Hizmetleri Üzerine Nitel Bir Araştırma (Kayseri Örneği)


ALTINTAŞ M. E.

IX. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu, 3 - 04 Kasım 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri