Travma Sonrası Kanal Tedavisi Yapılmış Üst Daimi Orta Keser Dişte Gelişen İnternal Rezorbsiyon


GÜNDÜZ G., AYDINBELGE M. , DOĞAN S.

20. Türk Pedoodnti Derneği Bilimsel Kongresi, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2013

  • Basıldığı Ülke: Türkiye