Büyüme Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Yurt İçi Yatırımlar Arasındaki Etkileşim


BİLGİLİ F., DÜZGÜN R., UĞURLU E.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (2), 127-152, vol.23, no.2, pp.127-152, 2007 (Peer-Reviewed Journal)