The effect on paraoxonase and arylesterase enzyme activities of propolis applied in different water temperature on scaly carp Cyprinus carpio


MİŞE YONAR S., YONAR M. E. , SİLİCİ S.

5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 1 - 05 Kasım 2016, ss.367-368

  • Sayfa Sayıları: ss.367-368