Petrol fiyatları, parasal ve döviz kuru şoklarının hisse senedi fiyatlarına asimetrik etkisi: Türkiye için NARDL


Creative Commons License

Altıntaş H. , Kassouri Y.

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, no.4, pp.1388-1410, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 4
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.25287/ohuiibf.877384
  • Title of Journal : Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.1388-1410

Abstract

Türkiye’de petrol fiyatları, para arzı ve reel döviz kurunun hisse senedi fiyatları üzerindeki asimetrik etkisini inceleyen az sayıda çalışmanın olması şaşırtıcıdır. Çalışmada Türkiye’de 2002-20018 dönemi aylık verilerle petrol fiyatı arz şokları, para arzı ve reel döviz kurunun hisse senedi fiyatları üzerindeki asimetrik etkileri, Shin, Yu, & Greenwood-Nimmo (2014) tarafından geliştirilen asimetrik ARDL (NARDL- Nonlinear Autoregressive Distributed Lag) yöntemi kullanılarak incelenmektedir. Ampirik analizlerde incelenen değişkenler arasında anlamlı kısa ve uzun dönemde asimetrik etkilerin var olduğu tespit edilmiştir. NARDL modelleri sonuçlarında, petrol fiyatı arz şoku ve reel döviz kurundaki artışların hisse senedi fiyatlarını azalttığı, bu değişkenlerdeki azalmanın ise hisse senetleri fiyatları üzerinde artıcı etkiye etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca para arzındaki pozitif artışların hisse senedi fiyatları üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu, negatif azalmaların ise hisse senedi fiyatlarını etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Türkiye’de uluslararası petrol fiyatları, reel döviz kuru ve parasal şokların şokların hisse senedi fiyatlarını etkilediğini göstermektedir. Bu nedenle politika yapıcılar ve sermaye piyasalarında yer alan tüm katılımcıların incelenen değişkenler arasındaki ilişkinin doğrusal olmadığı ve asimetrik etkiye sahip olabileceğini dikkate almalıdır. Hisse senedi fiyatlarında etkileyen bu değişkenlerin oluşturabileceği risk ve dalgalanmalara karşı politika yapıcıları etkin politikalar geliştirmeli, yatırımcıların da etkin koruma stratejilere sahip olması gerekmektedir.