Sivas’ta Tahıl Tarımı, Verimlilik Sorunları ve Çözüm Önerileri


BULUT S.

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi / Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.4, no.5, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 5
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi / Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology

Özet

 

Yörede, tarımsal işletmelerde sermaye ve teknik bilginin yetersiz oluşu, tarımla uğraşan nüfusun yaşlı ve eğitim düzeyinin düşüklüğü, yeterince teknik eleman olmayışına bağlı olarak tarımsal kuruluşların tarımsal yayım faaliyetleri konusunda yetersiz kalması ve zaman zaman iklim koşullarında yaşanan olumsuzluklar tahıl üretimi ve verimliliğini ekonomik olarak olumsuz etkilemektedir. Ayrıca, ilde monokültür tahıl tarım alanlarında yüksek oranda nadas uygulanması, sertifikalı tohumluk kullanımının yetersiz olması, toprak işleme ve tohum yatağı hazırlığındaki yanlışlıklar, kışlık ekimlerin geciktirilmesi ya da yüksek oranda yazlık ekim yapılması (özellikle arpada), yüksek maliyet nedeniyle kimyasal gübre kullanımındaki yetersizlikler, tahıllar konusunda bilimsel araştırma eksikliği ve yabancı ot mücadelesinin zamanında yapılmaması tahıl verimlerini pratikte uygulanan yada uygulanamayan sebeplerden dolayı önemli ölçüde sınırlamaktadır. Sivas’ta tahıl tarımında yüksek verim elde etmek için gerek ekonomik ve gerekse teorik bu eksiklikler mutlaka giderilmelidir.