Doğu’ya Dönüş: Ekim Devrimi’ni Tanıma Aracı Olarak Avrasya İdeolojisi


ERİNÇ E.

Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu ADES I, Turkey, 1 - 04 June 2011, pp.291-299

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.291-299
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

 

Eurasian ideology, as a recognition implement of October Revolution, is generating the theme of this paper. Bases of this ideology lay on the works of 19th century’s philosophers, like Konstantin Leontyev, Nikola Danilevsky and Nikola Strahoff. Eurasian ideology is constructed as a system of thinking, that is shaped up to the post-revolution circumstances and drew attention of Russian Diaspora members in Europe as a knew acknowledgement of revolution. The aim of this paper is to show, that

this system of thinking is not naturally improved in the cultural life of Russian Diaspora and with help of this information, to understand the attention, which is drawn by the members of this Diaspora.

Main material of this paper is a compilation, named “Return to the East”, which was published in 1927, in Sophia and accepted as manifest of Eurasian ideology and written by the four inventor of this ideology P. Savitsky, P. Suvchinsky, N. Trubeckoy and G. Florovsky. Except this, published materials that provided the ideological and organizational propagation of Eurasianism are important for reaching the aim of this work.

Russian Diaspora community in Europe, which lived under difficult conditions of exile, perceived the Eurasian ideology as a way of adoption October Revolution. They didn’t predict the results of this huge event, especially the main result of formation quite new country with a new system Soviet Union. Effect of Eurasian movement to the Russian Diaspora community and place of movement in Russian philosophy history are planned to be determined in this work. 

 

 

Ekim Devrimi’nin Rus Göçmenleri tarafından tanınmasının araçlarından biri olarak Avrasya ideolojisi bu bildirinin konusunu oluşturmaktadır. Temelleri Konstantin Leontyev, Nikolay Danilevskiy ve Nikolay Strahov gibi 19. yy düşünürlerinin eserlerinde yatan Avrasya ideolojisi, Ekim Devrimi sonrasının şartlarına göre bir düşünce sistemi olarak inşa edilmiş ve Avrupa’daki Rus göçmenleri arasında farklı bir devrim okuması olarak rağbet görmüştür. Bu inşa sürecini incelemeye değer kılan, 1917 Ekim Devrimi ve sonrasında patlak veren Rusya İç Savaşı ile birlikte başlayan kitlesel göçlerin sonunda Avrupa’ya yerleşen Rus diasporası menşeli oluşudur. Bildirinin amacı Rus göçmenlerinin kültür hayatında Avrasya ideolojisinin doğal bir düşünce gelişim süreciyle değil, şartlarla oluşup hızlıca şekillendiğini göstermek ve bu bilgiler ışığında diaspora çevresinde gördüğü ilgiyi anlamaya çalışmaktır.

Bildirinin malzemesini büyük ölçüde uzun soluklu bir Avrasyacı manifesto olarak kabul edilebilecek, bu ideolojinin dört düşünürü (P. Savitskiy, P. Suvçinskiy, N. Trubetskoy ve G. Florovskiy) tarafından kaleme alınmış ve 1921 yılında Sofya’da yayımlanmış “Doğu’ya Dönüş” adlı makale derlemesi oluşturmaktadır. Bunun yanında, Avrasyacılığın organizasyonel ve ideolojik yayılımını sağlayan basılı materyaller, 1926 ila 1928 yılları arasında Paris’te yayımlanan, Avrasyacıların propaganda aracı olarak kabul edilen “Verstı” dergisi, taraftar ve karşıtlarının bu ideoloji hakkında yazdıkları da bildirinin sonuca ulaşmasında önemli rol oynar.

Rus göçmenleri tarafından, başlarda daimi sonuçları olmayacağı öngörülen Ekim Devrimi’nin, Sovyetler Birliği’nin kurulması ve oluşturduğu yeni yapı ile kendi realitesini olumlu ya da olumsuz olarak kabul ettirişi, Avrupa’da göçmen statüsünün tüm ağırlığını yaşayanları bu durumu kendi değerleriyle özümseme çabasına sevk eder. Bu sonuçsuz çabanın yarattığı etki ve Avrupa’daki Rus diasporasının düşünce hayatındaki yeri de söz konusu bildiri ile belirlenmeye çalışılacaktır