Öğretmen Görüşlerine Göre İdeal Öğrenci Tipi


Creative Commons License

DURMUŞÇELEBİ M. , Avcı Ö. Y.

Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.6, pp.22-44, 2014 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 6
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.22-44

Abstract

Recent approaches in teaching and learning suggest reorganization of teaching and learning as making it student centered. According to Özden (1998), the aim of the today’s system of education should be training enterpreneurs who can accomadate the neccessities of time, think global and act local; and who are creative and enterprising. As general, the term ‘Ideal Student Type’ means the features we want any student to have. The aim of this study is to determine high school teachers’ expectations of high school students and the special features they want the students to have. In this study high school teachers’ view related to ‘Ideal Student Type’ were analyzed. This qualitative research study was carried out with 29 high school teachers from six different high school in different types. In this research, semi-structured interview technique, and standadized open-ended interview strategy were used. Data collected with interviews analyzed and interprented by using descriptive analysis technique. Results of this study shows that from the high schools teachers’ perspective any ideal student should be self-confident, faithful to national and moral values, have sense of responsibility, hardworking, respectful, devoted, honest, and stand up for their beliefs courageously

Öğrenme ve öğretmeye ilişkin yeni değerler öğrenmenin öğrenci merkezli olarak yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. Özden’e göre (1998) eğitim sisteminin bugünkü amacı, çağın değişimine ayak uydurabilecek, yaratıcı, girişken, bir anlamda küresel düşünüp, yerel hareket edebilen girişimciler yetiştirmek olmalıdır. “İdeal öğrenci tipi” dendiğinde, genel olarak bir öğrencide bulunmasını arzuladığımız özellikler anlaşılmaktadır. Bu çalışmanın amacı lise öğretmenlerinin öğrencilerden beklentileri ve ideal öğrenci denilince öğrencide bulunmasını istedikleri özelliklerin belirlenmesidir. Bu araştırmada lise öğretmenlerinin “ideal öğrenci tipi”ne ilişkin görüşleri incelenmiştir. Nitel araş- tırma yöntemi benimsenerek desenlenen bu çalışma 4 farklı lise türünde 29 öğretmenle gerçekleşmiş- tir. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış ve standartlaştırılmış açık uçlu görüşme stratejisi ile veriler toplanmıştır. Görüşme yoluyla elde edilen veriler, betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Sonuçlarda öğretmenlerin beklentilerindeki ideal öğ- rencinin kendine güvenen, milli manevi değerlerine bağlı, sorumluluk duygusuna sahip, çalışkan, saygılı, fedakâr, dürüst, inançlarını cesaretle savunan kişiler olması gerektiğini ortaya koymuştur.