ACCURACY OF DIFFERENT TYPES OF WRENCHES FABRICATED BY DIFFERENT IMPLANT MANUFACTURERS


Creative Commons License

Albayrak H.

CLINICAL DENTISTRY AND RESEARCH , vol.39, no.3, pp.95-100, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 39 Issue: 3
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: CLINICAL DENTISTRY AND RESEARCH
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.95-100
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT Background and Aim: We evaluated the accuracy of wrenches from different domestic implant manufacturers. Materials and Methods: Five unused wrenches of each three domestic implant manufacturers (Implant KA, Implance, and Nucleoss) were selected. Two of the wrenches were of the spring style and the other was of the friction style. To measure the peak torque value of each wrench, a digital torque device with a chuck to hold each manufacturer’s driver was used. Force was applied to the wrench until either the spring style flexed to the target torque value or the friction style released at the target torque value. This procedure was repeated five times for each wrench. A one-sample t-test was used to evaluate achievement of the wrench target torque values. One-way ANOVA and independent t-tests were used to compare the percentage of the torque difference among the different wrench types from the different manufacturers (α = 0.05). Results: The Nucleoss friction-type wrenches applied higher torque values than the target torque value, and the Implant KA and Implance spring-type wrenches applied lower torque values than the target torque value (p <0.05). None of the manufacturers achieved their recommended torque values (Implant KA, p= 0.003; Implance, p= 0.001; Nucleoss, p= 0.041). Conclusions: The wrenches from Implant KA and Implance applied lower torque, whereas the wrenches from Nucleoss applied higher torque than their recommended torque value.

Amaç: Çalışmamızda farklı yerli implant üreticilerinin torklu raşetlerinin doğruluğu değerlendirilmiştir. Gereç ve Yöntem: Kullanılmamış beşer adet torklu raşet üç farklı yerli implant üreticisinden (Implant KA, Implance ve Nucleoss) temin edildi. Bu torklu raşetlerden ikisi yaylı tip iken, birisi kırılmalı tip idi. Uç tork değerlerinin kaydında implant üreticisinin anahtarının bağlandığı tutucu uç ve dijital tork-metre kullanılmıştır. Torklu raşetlerden yaylı tipte olanlara, hedef tork değerinin gösterildiği çizgiye ulaşılıncaya kadar, kırılmalı tipte olanlara ise hedef tork değerinde kuvvet boşalması gözleninceye kadar kuvvet uygulanmıştır. Her bir torklu raşet için bu prosedür beş kere tekrar edildi. Torklu raşetlerin hedef tork değerlerine ulaşmalarında tek örneklem t-testi kullanılmıştır. Farklı üreticilerin ve farklı tip torklu raşetlerin hedef torktan sapma yüzdelerinin karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi ve bağımsız gruplarda t-testi kullanılmıştır (α= 0.05). Bulgular: Nucleoss kırılmalı tip torklu raşetler hedef tork değerinden yüksek tork kuvvetleri uygularken, ImplantKA ve Implance yaylı tip torklu raşetler hedef tork değerinden düşük tork kuvvetleri uygulamışlardır (p< 0.05). Torklu raşetler üreticilerinin önerdiği hedef tork değerlerinden farklı değerlerde tork uygulamışlardır (Implant KA, p= 0.003; Implance, p= 0.001; Nucleoss, p= 0.041). Sonuçlar: Implant KA ve Implance torklu raşetlerinde hedef tork değerlerinden daha düşük değerler elde edilirken, Nucleoss torklu raşetlerinde hedef tork değerlerinden yüksek değerler elde edilmiştir.