Kaz dağları Yöresinde Doğal Yayılışı olan Endemik Herecleum Platyaenıum Boıs. türünün Önemi ve diğer Heracleum L. türleri üzerinde yapılmış çalışmalar


BALDEMİR A., İLGÜN S.

ııı. ulusal Kazdağları sempozyumu, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012

  • Basıldığı Ülke: Türkiye