THE PROBLEMS THAT THE CAUCASUS IMMIGRANTS MIGRATING TO DÜZCE FACE WITH AND THE HELP GIVEN TO THE IMMIGRANTS


Bozbıyık I.

TURANSAM, vol.9, no.35, pp.101-109, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 35
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : TURANSAM
  • Page Numbers: pp.101-109

Abstract

The Caucasus has always been an important region during the history. Dominant powers over Anatolia have given particular importance to the Caucasus. It has almost been a historical rule that you have to come to the fore in the Caucasus, in order to be permanent in Anatolian territories. The Ottoman Empire, which is one of the most magnificent empires of the world in all aspects, has also not been indifferent towards the Caucasus region. The importance that the Ottoman Empire has given to the Caucasus has increased day by day in parallel to the increase of Russian power. Because of Russia’s Russification activities in the Caucasus region and pressure and violence policy over the local people in the area, millions of people, leaving their hometowns, had to migrate to the Ottoman Empire. Mass migration, occurring in a period when the Ottoman Empire regressed in every aspect, and settling of the immigrants is a fairly hard issue. In spite of all kinds of difficulty, Ottoman Empire has succeeded in managing these immigrants successfully and tried to make them one of the habitants of the area. While Düzce was a small place with little population throughout the long terms of the Ottoman Empire, its population has increased day by day along with the Caucasus Migration. During the settlement of immigrants in Düzce, similar problems have occurred as the other regions and, both the studies of the officials and the help of the local people have great importance in order to solve these problems. 

Kafkasya tarihin her döneminde önemli bir coğrafya olmuştur. Anadolu’da hâkimiyet kuran güçler Kafkasya’ya ayrı bir önem vermişlerdir. Anadolu coğrafyasında kalıcı olabilmek için Kafkasya’da etkinlik kurmak gerektiği adeta tarihi bir kaide halini almıştır. Dünya tarihinin her bakımdan en ihtişamlı imparatorluklarından birisi olan Osmanlı Devleti de Kafkasya bölgesine kayıtsız kalmamıştır. Osmanlı Devleti’nin Kafkasya’ya verdiği önem Rusya’nın gücünü artırmasına paralel bir şekilde günden güne artmıştır. Rusya’nın Kafkasya coğrafyasını Ruslaştırma faaliyetleri ve bölgenin yerli halklarına uyguladığı baskı ve şiddet politikası dolayısıyla milyonlarca insan yerini yurdunu terk ederek Osmanlı ülkesine göç etmek zorunda kalmıştır. Osmanlı Devleti’nin her bakımdan zayıfladığı bir dönemde meydana gelen kitlesel büyüklükteki göçler ve gelen muhacirlerin iskân edilmesi oldukça zor bir hadisedir. Her türlü zorluğa rağmen Osmanlı Devleti bu göçleri başarılı bir şekilde yönetmeye ve muhacirleri geldikleri toprakların sakinleri haline getirmeye çalışmıştır. Düzce Osmanlı tarihinin uzun dönemleri boyunca küçük bir yerleşim yeri olarak az sayıda nüfusa sahipken Kafkasya göçleriyle birlikte her geçen gün nüfusu artmıştır. Düzce’ye gelen muhacirlerin iskân edilmeleri esnasında diğer bölgelerde yaşanan problemlerin benzerleri yaşanmış olup bu problemlerin çözülmesi için hem resmi görevlilerin çalışmaları hem de yerli halkın yardımları büyük önem taşımaktadır.