A Research on the Determination of Problems Encountered by Tourist Guides During Package Tour Operations


Creative Commons License

Karamustafa K., Çeşmeci N.

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.17, no.1, pp.70-86, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 1
  • Publication Date: 2006
  • Journal Name: Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: CAB Abstracts, Hospitality & Tourism Index, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.70-86
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to determine the managerial problems encountered by tourist guides during package tour operations, and to make recommendations on those problems. In this context, first, the existent literature has been reviewed, and in the light of the existent literature the subject has been examined in a holistic way. Secondly, quantitative and qualitative data have been collected through the use of the questionnaires which have been applied to the tourist guides while they were attending to “The Training Courses for Tourist Guides” organized by The Ministry of Culture and Tourism in Ankara, Antalya, Istanbul, Izmir and Nevsehir provinces in December 2003. The findings of this study reveal that tourist guides encounter some managerial problems in terms of management functions, such as planning, organizing, directing, coordinating and controlling. It is also found out that the managerial problems encountered by tourist guides differ by their experience, guiding frequency, tour durations and the number of tourists in the group.

 Keywords: managerial functions, tour management, package tour, tourist guides, Turkey.

Çalışmanın amacı, yönetimin temel fonksiyonları baz alınarak tur yönetiminde turist rehberlerinin karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri sunmaktır. Bu bağlamda, öncelikle mevcut yazın taraması yapılarak yazındaki bilgiler doğrultusunda konu teorik açıdan ele alınmış, daha sonra ise konuya yönelik birincil veri elde etmek amacıyla anket tekniği kullanılmıştır. Anketler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir ve Nevşehir illerinde Aralık 2003’te düzenlenen “Turist Rehberliği Hizmetiçi Eğitim Seminerleri”ne katılan turist rehberlerine uygulanmıştır. Yapılan anketlerle araştırmanın amacına uygun olarak, turist rehberlerinin yönetimin temel fonksiyonları olan planlama, örgütleme, yöneltme ve etkileme, koordinasyon ve denetim ile ilgili yaşadıkları yönetsel sorunlar ile bu sorunların olası sebepleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada, turist rehberlerinin karşılaştıkları yönetsel sorunların, turist rehberlerinin tecrübelerine, tura çıkma sıklıklarına, rehberlik hizmeti verdikleri turların sürelerine ve tura katılan kişi sayılarına göre birtakım farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Yönetim fonksiyonları, tur yönetimi, paket tur, turist rehberi, Türkiye.