Süperior Oftalmik Ven Trombozlu Bir Olgu


Şener H.

Presentation, pp.1, 2017

  • Publication Type: Other Publication / Presentation
  • Publication Date: 2017
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

[PS-0385]

Superior Oftalmik Ven Trombozlu Bir Olgu

Hatice Arda, Hidayet Şener
Erciyes Üniversitesi, Göz Ana Bilim Dalı, Kayseri

Olgu Sunumu
Altmışüç yaşında erkek hasta sağ gözde şişlik ve kızarıklık ile başvurdu. Muayenesinde bilateral görme keskinlikleri 0.9, biyomikroskopisinde sağ gözde kapaklarda ödem, konjunktival hiperemi ve kemozis mevcuttu, sol göz doğaldı (Şekil 1). GİB sağda 35mmhg solda 10mmhg idi. Fundus muayeneleri bilateral normaldi. Sağ gözde içe ve yukarı bakış kısıtlı, pupil mididilate idi. Takiplerinde sağ gözde görme 0.3’ e kadar geriledi. Kraniyal MR ve BT sonucunda sağda süperior oftalmik venin tromboze olduğu ve akımın olmadığı ayrıca solda MCA da 13*7 mm boyutlarında intrakraniyal anevrizma tespit edildi (Şekil 2). Hb: 18.1, Hct:64, EPO:697, Protein C: 70, Protein S:49, Aktive Protein C rezistanı: 0.54 olarak tespit edildi. Clexan 2x0.6 sc ile antiglokomatöz damla tedavisi başlandı. Öyküde sigara, öksürük ve hemoptizisi olması nedeniyle toraks BT istendi. Toraks BT de atelektazi alanları ve kalsifiye nodül izlendi. Girişimsel radyoloji tarafından; İntrakraniyal anevrizmaya endovasküler koil, süperior oftalmik vene endovasküler trombolitik tedavi uygulandı. Klinik bulguları gerileyen hastada akciğer malignitesine bağlı paraneoplastik sendrom nedeniyle trombüs olabileceği düşünüldü. Hasta tedavi sonrası tamamen düzeldi (Şekil 3).

Tartışma
Superior oftalmik ven trombozu nadir olmakla beraber özellikle ileri yaşlı olgularda ani gelişen tek taraflı propitozis, konjunktival hiperemi ve kemozis etyolojisinde akla gelmelidir. Olgularda ayrıca göz agrısı, görme keskinliğinde azalma, diplopi, oftalmopleji ve RAPD gibi bulgularda eşlik edebilir. Erken müdahale edilmediğinde ciddi ve kalıcı komplikasyonlara sebep olabilir.
Etyolojide; enfeksiyon, travma, inflamasyon, hiperkoagulobilite, neoplazmlar ve orbital kalabalıklaşma akla gelmelidir.
Tanıda BT Anjio /MR Anjio / DSA dan faydalanılabilinir. Tedavide ise antikoagülan, antimikrobiyal tedavi, steroidler ve etyolojiye yönelik spesifik tedaviler kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: kemozis, konjunktival hiperemi, superior oftalmik ven trombozu