Turist Rehberlerinin Eğitimi ve Belgelendirilmesi


Çeşmeci N.

Örnek Olaylarla Turist Rehberliği, Düzgün,Ertuğrul, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.43-64, 2020

  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Detay Yayıncılık
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.43-64
  • Editörler: Düzgün,Ertuğrul, Editör

Özet

Turist rehberliği mesleği iyi seviyede bir yabancı dil bilgisinin yanı sıra, birçok farklı alanda bilgi birikimi ve bu bilgileri yorumlama becerisi gerektiren bir meslektir. Özellikle Türkiye gibi geniş ve çeşitli bir coğrafyaya, zengin bir doğal, tarihi ve kültürel mirasa sahip olan bir ülkede rehberlik yapabilmek için, rehber adaylarının iyi bir eğitim sürecinden geçirilmesi zaruridir. Bu konunun önemi nedeniyle, rehber yetiştirmeye yönelik eğitim faaliyetlerinin hangi kuruluş tarafından, nasıl bir müfredatla ve hangi sürelerde yapılması gerektiği konusundaki tartışmalar yıllar boyunca devam etmiş ve etmektedir. Dünyadaki şartlar değiştikçe, bilim ve teknolojide gelişmeler yaşandıkça, bütün bunların turizm sektörüne ve eğitime yansıması kaçınılmazdır. Dolayısıyla, rehberlik eğitiminin yapısı, içeriği ve süreçlerinin de durağan kalması düşünülemez.

Günümüzde Türkiye’de turist rehberliği eğitimi, dünyadaki örneklerinden oldukça farklı bir yapıya sahiptir. Üniversitelerin ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında örgün eğitimle rehber yetiştirilirken, rehberlik meslek örgütleri de yaygın eğitimle katkıda bulunmaktadır. Örgün eğitim ön planda olsa da, özellikle rehberlik mesleğinin gerektirdiği sürekli öğrenme, yenilenme ve gelişme ihtiyacı nedeniyle, rehberlerin yaygın eğitimden de yoğun olarak faydalandığı söylenebilir.

Bu bölümde öncelikle Türkiye’de turist rehberliği eğitiminin tarihçesine yer verilerek, geçmişten günümüze nasıl bir değişim geçirdiği anlatılmaktadır. Yaşanmış olan temel sorunlar ve eğitim yapısının şekillenmesine yol açan dönüm noktaları

üzerinde durulmaya çalışılmaktadır. Bununla birlikte, rehberlik eğitiminin günümüzdeki durumuna yönelik bir tespit yapılarak, örgün ve yaygın eğitim veren kurumların eğitim faaliyetleri ve çeşitlerine yer verilmektedir.