İMPLANTÜSTÜ PROTEZLERDE KULLANILAN ÇİVİ BAŞLI ATAÇMANLARIN FARKLI AÇILANMALARININ TUTUCULUĞA ETKİSİNİN in vitro OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI


Leblebicioğlu Kurtuluş İ. , Güleryüz A.

Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.26, no.1, pp.5-12, 2017 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.5-12

Abstract

Amaç: Alt çene dişsizlik vakalarında 2 adet implant ile birlikte desteklenen tam protezler hastanın konforu, desteklik sağlaması, tutuculuğa katkısı ile kabul edilebilir seviyede sonuçlar sunmaktadır. Planlanan 2 implant birbirine paralel yerleştirildiğinde, kullanılan ataçman tipine bağlı olmaksızın tutuculuk optimum seviyede olmaktadır. Ancak cerrahi ve anatomik bazı durumlarda implant yerleşimi esnasında implantlar birbirlerine karşı açılı yerleştirilmek zorunda kalınabilir. Bu çalışma farklı 2 markaya ait 2 adet çivi başlı ataçman tipinin implant cerrahisi sonrasında farklı açılarda kullanımının protezin tutuculuğuna etkisi araştırılarak bu durumlarda daha farklı tedavi seçenekleri yoluna gidilip gidilmeyeceğine ya da hangi ataçman seçiminin kullanımına karar verilmesinin daha öngörülebilir olduğunu anlamaya yardımcı olacaktır. Yöntem: İki implantın 0°,10° ve 20°’lik açılarda yerleştirildiği implant senaryolarında aksiyel yönde 1440 döngü takıp-çıkarma işlemi uygulanmıştır. 0,720 ve 1440 döngü sonrasında ataçmanların tutuculuklarına Instron cihazıyla bakılıp kayıt altına alınmıştır. Ayrıca ataçmanlar ve abutmentlar takıp-çıkarma işlemine maruz kalmadan önceki ve sonraki SEM görüntüleri alınmıştır. Bulgular ve Sonuç: Çivi başlı ataçmanlar kullanılacağı zaman uzun dönemli bir tutuculuk isteniyorsa implantların arasındaki sapmada, toplam açının 20°’den büyük olmaması gerekmektedir.