Güncel Gelişmeler Çerçevesinde Tekstil Teknolojileri Semineri (GGÇTT VI)” dahilinde, “Yumuşatıcılar, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Tutumun Değerlendirilmesi”, isimli sözlü bildiri, Gaziantep, Türkiye, (Seminer kitabı ve CD’si hazırlanmamıştır)


Atav R., BAHTİYARİ M. I.

Sunum, 2012

  • Basım Tarihi: 2012