Takım çalışması, psikolojik dayanıklılık ve tükenmişliğin iş tatminine etkisi: Özel okullar örneği


HALAVUK F., ÇELİKTEN M.

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 11 - 13 Mayıs 2017