Kımızların Bazı Mikrobiyolojik Özelliklerinin Araştırılması: Kırgızistan, Narın Bölgesi


GÖNÜLALAN Z.

Manas Journal of Engineering, cilt.2, no.1, ss.1-8, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Manas Journal of Engineering
  • Sayfa Sayıları: ss.1-8

Özet

Araştırmada, iki dönem halinde Kırgızistan Narın bölgesinden alınan ve geleneksel yöntemlerle üretilmiş olan 25’er adet kımız örneği incelenmiştir. Örneklerde; pH değerine ve toplam mezofilik aerobik bakteri (TMAB), laktik asit bakterileri (LAB), maya ve küf (MK), stafilokok-mikrokok (S-M) ve koliform grubuna (KGM) ait mikroorganizma sayıları tespit edilmiştir. Birinci aşamada alınan örneklerde; pH değerlerinin 4.32 - 3.55 arasında, TMAB sayılarının 7.05±0.011 ile 5.16±0.009 arasında, LAB sayılarının 7.08±0.026 ile 5.13±0.026 arasında, M-K sayılarının 6.83±0.006 ile 4.53±0.009 arasında, S-M sayılarının ise 4.05±0.027 ile 0.77±0.608 arasında olduğu belirlenmiştir. Sadece bir örnekte KGM tespiti yapılmış olup bu örnekte KGM sayısı 1,26±0,089 olarak tespit edilmiştir. İkinci dönem almış olduğumuz ve -18oC’de derin dondurucuda dokuz ay süre ile muhafazaya alınmış kımız örneklerinin muhafaza süresi sonunda pH değerinin 4.12 ile 3.64 arasında değiştiği, kımız kültür mikroorganizma sayılarında belirgin bir değişiklik gözlemlenmediği belirlenmiştir

In this study, 25 samples of koumiss produced by conventional methods were collected in two different periods from Naryn region of Kyrgyzstan. Koumiss samples were analysed in terms of pH and microorganisms; the total mesophilic aerobic bacteria (TMAB), lactic acid bacteria (LAB), yeasts and molds (M-K), staphylococcus – micrococcus (S-M) and microorganisms belonging to coliform group (KGM). Samples from the first period; the pH values found to be varing between 4.32 and 3.55, where numbers of TMAB, LAB, M-K and S-M range between 7.05±0.011 - 5.16±0.009, 7.08±0.026 - 5.13±0.026, 6.83±0.006 - 4.53±0.009 and 4.05±0.027 - 0.77±0.608, respectively. Coliform microorganisms were found in one sample with number of 1.26±0.089. In the second period samples of koumiss were kept in the deep freezer at - 18oC for nine months and in the end of storage period samples value of pH ranged from 4.12 to 3.64, in microbiological analysis of koumiss samples, no significant change were observed.