Hate Speech and Discriminatory Language In Digital Games: The Case of Agar.io


Creative Commons License

Öztekin H., Öztekin A.

Turkish Studies - Social Sciences, vol.15, no.1, pp.533-558, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, gündelik hayatın pek çok alanında karşılaştığımız ve toplumsal anlamda birlikte yaşama kültürünü zedeleyen bir sorun olarak nefret söylemi ve ayrımcı dilin online dijital oyunlardaki üretim ve dağıtım biçimleri ele alınmıştır. Çalışmanın amacı, online dijital oyunlarda kullanıcılar tarafından üretilen nefret söylemi ve ayrımcı dilin görülme biçimlerini ortaya koymak, bu oyunların nefret söylemi ve ayrımcı dilin yaygınlaşması ve normalleşmesindeki rolüne dikkat çekmektir. Çalışmada örneklem olarak MMOG (massively multiplayer online games) oyunlarından biri olan Agar.io seçilmiştir. Agar.io oyunu, sekiz haftalık süre boyunca nefret söylemi ve ayrımcı dil bağlamında incelenmiştir. Katılımlı gözlem tekniğiyle elde edilen veriler, içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiş; online dijital oyunların, nefret söylemi ve ayrımcı dilin üretimi ve yayımı noktasında önemli bir güce sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Örneklem olarak seçilen oyunun, oyuncular tarafından sadece eğlence ve boş vakit geçirmek amacıyla oynanmadığı; oyuncuların, oyunu nefret söylemi ve ayrımcı dilin üretilip yayıldığı bir mecraya dönüştürdükleri tespit edilmiştir. Analiz sonucunda gerek avatar isimleri gerekse avatar görselleri düzleminde siyasal/ideolojik, homofobik, zenofobik, ırkçı ve cinsiyetçi olmak üzere nefret söylemi ve ayrımcılığın bütün biçimleri görülmüştür. Ayrıca oyuncuların online dijital oyunları propaganda, reklam, kişisel iletişim gibi farklı amaçlarla sosyal medya şeklinde kullandıkları; dolayısıyla dijital oyunların yeni bir tür sosyal medya ortamına doğru evrildiği tespit edilmiştir.