Diyarbakır: Âlimler, Ârifler, Edîpler


Creative Commons License

Kılıç A.

SAÎD PAŞA DÎVÂNI’NDA ARUZ TASARRUFLARI ÜZERİNE NOTLAR , "ÖZCOŞAR İ", "KARAKAŞ A", "ÖZTÜRK M", "POLAT Z", Editör, Ensar Neşriyat Tic. A.Ş., İstanbul, ss.1-17, 2018

  • Basım Tarihi: 2018
  • Yayın Evi: Ensar Neşriyat Tic. A.Ş.
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayısı: ss.1-17
  • Editörler: "ÖZCOŞAR İ", "KARAKAŞ A", "ÖZTÜRK M", "POLAT Z", Editör

Özet

Diyarbakırlı Saîd Paşa Dîvânı, şâir hayattayken, Diyarbakır Vilâyeti Matbaası’nda 1288 (1871) yılında basılmış, 56 varaklık, müretteb olmayan matbû bir dîvândır. İnceleyeceğimiz matbû dîvân, Türkiyat Enstitüsü Nu: 1957/255’te kayıtlı nüshadır. Saîd Paşa’nın, bu matbû dîvândan yaklaşık on yıl sonra kendi el yazısıyla kaleme aldığı dîvânı, Fatih Millet Kütüphanesi Ali Emîrî Kitaplığı’nda AEmnz210 numarada bulunmaktadır. Bu yazma dîvân nüshası, 27 varaktır. Diyarbakırlı Saîd Paşa Dîvânı, toplam 1387 beyittir. Saîd Paşa, ilk basıldığında matbû dîvânını, hacminden dolayı “Dîvânçe-yi Eş‘âr” diye adlandırmıştır. Fakat bu dîvânçeden sonra şâir gazel, muhammes, müseddes, mu‘aşşer, tercî‘-i bend gibi şiirler yazarak eserin hacmini artırmıştır. Böylelikle dîvânçesini dîvân tertibine doğru götürmüştür. Dîvân, 2004 yılında Manisa’da Kenan Erdoğan tarafından çalışılmıştır.