İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitaplarının Görsel Okuma Etkinlikleri Bağlamında İncelenmesi (Analysis of the 5th Grade Students’ Turkish Workbooks in terms of Visual Reading Activities)


GÖÇER A. , TABAK G.

İlköğretim Online (Elementary Education Online), vol.11, pp.790-799, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : İlköğretim Online (Elementary Education Online)
  • Page Numbers: pp.790-799

Abstract

This study investigates whether the activities presented in 5th grade students’ Turkish workbooks of primary education are qualified enough to meet the acquirements of the 5th grade visual reading given in the curriculum. The investigation is carried out by using the document analysis technique within the framework of the qualitative research approach. 5th grade students’ workbook, which is the publication of the Ministry of National Education, and 5th grade students’ workbook of Engin Publications are determined as the documents to be investigated. The workbooks prepared by both publishing houses include activities to make the students meet the acquirements of visual reading. The thematic distribution of the activities which are directed to visual reading acquirements in both of the students’ workbooks is generally in balance. Besides, it’s seen that there is a lack of activities in students’ workbooks directed to some of the acquirements in the list given at the beginning of the theme, and that some of the activities in students’ workbooks do not exist in the list given at the beginning of the theme. Key words: Teaching of Turkish, student’s workbook, visual reading acquirements and activities.
Bu çalışmada, ilköğretim 5. sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarında sunulan etkinliklerin, programda verilen 5. sınıf görsel okuma kazanımlarını kazandıracak nitelikte olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde doküman inceleme yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. İncelenecek doküman olarak amaçlı örnekleme yöntemiyle Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları 5. sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitabı ile Engin Yayınları 5. sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitabı seçilmiştir. Bu çalışma sonucunda her iki yayınevince hazırlanan Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarında görsel okumayla ilgili etkinliklere yer verildiği görülmüştür. İncelenen iki çalışma kitabında da görsel okuma kazanımlarına yönelik etkinliklerin temalara dağılımı genel olarak dengeli bulunmuştur. Bunun yanında, tema başında verilen kazanım listesindeki bazı kazanımlara yönelik öğrenci çalışma kitabında etkinliklerin yer almadığı; öğrenci çalışma kitabında yer alan bazı etkinliklerin de hizmet ettiği kazanımın tema başında verilen listede bulunmadığı görülmüştür.