ß Talasemi hasta kanlarının elektron mikroskobik incelenmesi


ÖZDAMAR S. , YAY A. H. , BALCIOĞLU E. , YAY M., SÖNMEZ M. F. , AKKUŞ D.

Uluslararası katılımlı 19. elektron mikroskopi kongresi, Türkiye, 10 - 11 Haziran 2009

  • Basıldığı Ülke: Türkiye