Erken Çocukluk Döneminde Koklear implatın Dil Gelişimine Etkisi


Creative Commons License

Sağlam M., Cengiz D. U., Yayan E. H., Asta B., Arslan O., Akgül F., ...More

3 Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016, pp.131-132

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.131-132
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Poster Bildiri #19 Erken Çocukluk Döneminde Koklear İmplantın Dil Gelişimine Etkisi Mehmet SAĞLAM, Deniz Uğur CENGİZ, Emriye Hilal YAYAN, Beyza KEKLİKOĞLU, Onur ARSLAN, Furkan AKGÜL, Tuba ACAR, Buket KARACA İnsanlar arası iletişimin önemli bir parçası olan sözel iletişim, dil ve konuşmayı kapsamaktadır. Dil, iletişim kurabilmek, diğer insanların dikkatini çekebilmek, ihtiyaç ve dileklerini ifade edebilmek için bir araçtır. Dil ve konuşma becerilerinin kazanılmamasının en öneli nedenlerinden bir tanesi işitme kayıplarıdır. İşitme kayıpları, yaşamın ilk birkaç ayı içerisinde tanılanıp tedavi edilmediğinde birbirini izleyen birçok olumsuzluğu beraberinde getirmektedir. İşitme kayıplarında en büyük problem, seslerin beyine ulaşmamasıdır. Koklear implantların amacı, işitme cihazından yararlanamayan işitme kayıplı bireylere konuşma, lisan, okuma ve akademik becerilerin kazanılması sürecinde işitsel nöral bağlantıların beyine ulaşmasını, uyarılmasını ve büyümesinin sağlanmasıdır. İşitme kaybı ile doğup erken dönemde tanılanarak, uygun ve doğru şekilde müdahale edilen çocukların daha iyi dil, konuşma ve sosyal becerilere sahip olduğu görülmektedir. Yaşamın ilk dönemlerinde yapılan implantasyon ile daha fazla alınan işitsel girdiler yoluyla uyarılan beyin normal şekilde organize olur ve işitsel kapasite artar. Araştırmalar koklear implantı erken dönemde takan çocukların daha geç takan çocuklara göre işitsel yolların plastisitesi bakımından daha fazla yarar gördüklerini göstermektedir. İşitme kaybı sonucu yetersiz durumda bulunan sözel iletişim kurma yeteneklerinin yeniden kazandırılması için koklear implant kullanıcılarına implantasyon sonrası; tonları ve sesleri dinleme, çevre ve insan seslerini dinleme, suprasegmental özellikler tanıma ayırt etme, işitsel algılama gibi eğitimler uygulanır. İşitsel-sözel yaklaşım dili öğrenmek 132 amacıyla, işitmenin en üst seviyede kullanımını teşvik etmekte ve izlemekseyretmek yerine dinlemeyi vurgulamaktadır. Dinleme etkinliklerinin nasıl kullanılacağı konusunda ailelere işitsel sözel terapi uygulamaları yol göstermektedir. Çocuklar, dinlemeyi ve konuşmayı öğrenebilecekleri ortamlarda eğitim aldıkları zaman, işitme potansiyellerini en üst seviyeye çıkarabilmektedirler. İşitsel-sözel terapi çocukların işitmelerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlayabilmektedir. Koklear implantın erken çocukluk döneminde kullanımının önemi dikkate alınarak çalışmada erken çocukluk döneminde koklear imlantın konuşma ve dil gelişimi üzerindeki etkileri incelenmiştir.