Marsupyalizasyon tedavi yöntemi kullanılarak çocuktaki büyük bir odontojenik kiste konservatif yaklaşım Bir vaka raporu


AKBULUT N., TÜMER M. K. , SOYLU E. , Demiralp K. Ö.

Uluslararası 22. TAOMS Kongresi, 19 - 23 Mayıs 2015