Traumatic Fibroma on Tip of Tongue: A Case Report


KARA T., SOYLU E. , ALTAN A., AKBULUT N.

12. ULUSLARARASI ACBİD KONGRESİ, 9 - 13 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri