15 MONTHS FOLLOW-UP OF LATE REIMPLANTATION OF AVULSED TOOTH WITH MTA FILLING


Creative Commons License

Demiroğlu C., Duman B., Kızılcı E.

26. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi , Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.292-293

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.292-293
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract


INTRODUCTION: Dental avulsion is defined as the dislocation of the tooth from the socket as a result of trauma. The prognosis of the permanent tooth with avulsion depends on the length of time the tooth is out of the socket, the stage of root development,and the conditions for which the tooth is stored outside the mouth.The most recommended treatment option in avulse teeth is early replantation.Semi-rigid splint is recommended for 7-10days.In this case report,we aimed to present the reimplantation and prognosis of avulsed maxillary permanent central tooth. 

CASE REPORT: A 12-year-old female who fell in the park in July2018 was refered to the state hospital with a history of avulsion.The dentist who reimplanted the teeth numbered 11-21in a dry environment within 3hour directed the patient to Erciyes University Faculty of Dentistry.Radiographic examination of the patient revealed no fractures in the jaw and socket.A semi-flexible splint was applied under the sedation to the teeth of the number 11-21of the patient who had a non-cooperated 3-4mm horizontal mobility in her teeth.The patient was called for a follow-up visit 2weeks later and was started on root-canal treatment.Splint removed at weeks 3.Oral hygiene training was given to the patient and a soft diet was suggested.The patient did not comply with the recommendations and an aggressive external resorption was started on teeth 11 and 21.When external resorption becomes stable, the teeth are filled with root canal with MTA.1,3,6and 12months follow-up were performed.Single-visit intra-coronar bleaching was applied to the teeth.At 12th month control,resorption was stopped and tooth color was stable.Patient follow-up continues. 

COMMENTS: Avulsed teeth that remain in an unfavorable extraoral environment for a long time have various complications.One of the most common complications is external resorption.In such cases, root canal filling with MTA gives successful results.Discoloration of the tooth may occur.Intracoronal bleaching agents are effective in removing discoloration. 

GİRİŞ: Dental avulsiyon travma sonucu dişin soketten çıkması olarak tanımlanır. Avulse olan daimi dişin prognozu dişin soket dışında kalma süresine, kök gelişim evresine, dişin ağız dışında saklanma şartlarına göre değişir. Avulse dişlerde en çok önerilen tedavi seçeneği erken dönem replantasyondur. 7-10 gün süreyle yarı rijit splint yapılması önerilir. Bu vaka raporunda avülse olmuş maksiller daimi santral dişin reimplantasyonu ve prognozunun sunumu amaçlanmıştır. 

VAKA RAPORU: 2018 yılının Temmuz ayında parkta düşen 12 yaşındaki kız hasta avulsiyon hikayesi ile devlet hastanesine başvurmuştur. Kuru ortamda muhafaza edilen 11-21 numaralı dişleri 3 saat içinde reimplante eden dişhekimi hastayı Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ ne yönlendirmiştir. Hastada yapılan radyografik muayenede çenede ve sokette kırık görülmemiştir. Dişlerinde 3-4 mm yatay mobilite olan nonkoopere hastanın 11-21 numaralı dişlerine sedasyon altında yarı esnek splint uygulanmıştır. 2 hafta sonra kontrole çağırılan hastaya kanal tedavisi başlanmıştır. Splint 3. haftada çıkarılmıştır. Hastaya oral hijyen eğitimi verilip yumuşak diyet önerilmiştir. Önerilere uymayan hastanın 11 ve 21 numaralı dişlerinde agresif bir eksternal rezorpsiyon başlamıştır. Dişlerdeki Ca(OH)2li pat ilk 2 ay süreyle 2 haftalık periyotlarla değiştirilmiştir. Eksternal rezorpsiyon stabil hale gelince dişlere MTA ile kök kanal dolgusu yapılmıştır. 1,3,6 ve 12. aylık kontroller yapılmıştır. 12. ay kontrolünde dişte renk değişimi gözlenmiştir.Dişlere tek seans intra-koronar bleaching uygulanmıştır. 12. Ay kontrolünde rezorbsiyonun durduğu ve diş renginin stabil olduğu gözlenmiştir. Hasta takibi devam etmektedir. 

YORUMLAR: Uzun süre uygun olmayan ağız dışı ortamda kalan avulse dişlerde çeşitli komplikasyonlar görülmektedir. Bu komplikasyonların en sık görünenlerden biri eksternal rezorpsiyondur. Bu tip vakalarda MTA ile yapılan kök kanal dolgusu başarılı sonuçlar vermektedir. Dişte renk değişimleri görülebilir. Renklenmenin giderilmesinde intra-koronal bleaching ajanları etkilidir.