Telekominikasyon sektöründe müşteri kaybının veri madenciliği yöntemleri ile tahmin edilmesi


ÖZMEN M. , KIZILKAYA AYDOĞAN E. , DELİCE Y.

I. ULUSLARARASI SOSYOLOJİ EKONOMİ KONGRESİ, 24 - 26 Kasım 2017