RUSÇADAKİ HAREKET FİİLLERİNİN ANA DİLİ TÜRKÇE OLAN SINIFLARDA ÖĞRETİLMESİNİN SORUNLARI PRENSİPLERİ VE YÖNTEMLERİ


Creative Commons License

Parlak H.

IDIL SANAT VE DIL DERGISI, vol.5, no.20, pp.33-42, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 20
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: IDIL SANAT VE DIL DERGISI
  • Page Numbers: pp.33-42
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Today dominating a foreign language by an individual leads him both to improve his cultural aspect and to be succesful in different areas of activity thanks to auxiliary language dominated by individual. The foreign language that the individual dominated is a communication tool, just for himself, to delve into the culture of societies whose native languages are the ones he dominates as foreign language.
No matter which language it is, action verbs are the most commonly used ones. Withou taction verbs, having an importance during the communication process, it is almost impossible to describe any written or oral text or dialogue. We can say that action verbs are important for both their functionality and commonness and their grammar category. Mostly “ to come, to take and to bring” being able to be termed with one word in Turkish are termed with different words in Russian depending on factors such as instrument, location and process; hence this seems to make it difficult to learn action verbs at the beginning. As such it causes some difficulties in teaching action verbs in Russian in classes whose mother tongue is Turkish.
This difficulty, faced in universities, high schools and different language teaching centers in Turkey, needs to be dealt. To do this, describing without a third language, communicating depending on the meaning in the text without looking the words up, and the ability to use various action verbs which are based on instrument, location and process should be gained to the students. So, it is necessary to prepare written, oral and visual materials. Thus, the detailed explanation of the meaning of action verbs, the illustration upon examples, also the preparation of visual materials and their active use in the classes lead the domination of the subject and correct use of action verbs.
In this article; it is aimed to discuss the principles and methods to be followed while preparing education material especially by taking into account the grammar patterns of students’ mother tongue; and techniques and materials to be considered during the period of teaching action verbs in Russian tostudents whose mother tongue is Turkish.
Keywords: Russian action verbs, native language, grammar skills, audio video materials.

Günümüzde bir bireyin yabancı dile hâkim olması, onun hâkim olduğu yabancı dil sayesinde hem kültürel açıdan gelişmesine, hem de değişik faaliyet alanlarında başarılı olmasına katkı sağlamaktadır. Yabancı dil, aynı zamanda toplumların kültürleriyle tanışma, kültürel değerlerini öğrenme ve anlama konusunda önemli bir araç olarak iletişim ve ilişkileri sağlar.
Hangi dilde olursa olsun hareket fiilleri kullanım açısından en sık kullanılan kelimelerdir. Bireyler arasında iletişim esnasında önemli bir yeri olan hareket fiillerinin yer almadığı yazılı ve sözlü bir metne veya diyaloga az rastlanır. Hareket fiillerinin Rus Dili gramerinde hem işlevsellik ve yaygınlık, hem de gramer kategorisi olarak önemli olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Türkçede tek kelimeyle ifade edile bilinen “gitmek, gelmek, götürmek ve getirmek” gibi hareketlerin Rusçada kullanılan araç, konum, süreç gibi etkenlerin de anlamsal etkisiyle farklı kelimelerle ifade olunması durumu ilk bakışta hareket fiillerinin öğrenimini zor ve karmaşık göstermektedir. Bu anlamda ana dili Türkçe olan sınıflarda Rusça’daki hareket fiillerini öğretmede bazı zorluklar yaşanmaktadır.
Türkiye’de üniversitelerde, liselerde veya çeşitli dil öğretim merkezlerinde Rus Dilindeki hareket fiillerinin öğretimi esnasında karşılaşılan bu zorluğun giderilmesi gerekir. Bunun için üçüncü bir dil devreye girmeksizin anlatım, kelimelerin karşılığı bulunmaksızın cümle içerisindeki anlama göre aktarım ve araç, konum ve süreç gibi etkenlere istinat eden çeşitli hareket fillerinin kullanma becerisini öğrencilere kazandırılmalıdır. Bunun için yazılı, sözlü ve görsel materyallerinin hazırlanma zarureti meydana gelmiştir. Bu yüzden özellikle hareket fiillerinin anlamlarının ayrıntılı anlatılması, örnekler üzerinde açıklanması, ek olarak görsel materyallerin hazırlanması ve derslerde aktif olarak kullanılması, konuya hâkimiyeti ve hareket fillerinin doğru kullanımını sağlayacaktır.
Bu makalede; ana dili Türkçe olan öğrencilere Rusçadaki hareket fiillerinin öğretilmesi esnasında dikkate alınması gereken yöntem ve materyalleri, öğrencilerin ana dil gramer yapılarını da göz önünde bulundurarak eğitim materyali hazırlanmasında izlenecek prensipler ve metotlardan bahsedilmek amaçlanmıştır..
Anahtar kelimeler: Rusçada hareket fiilleri, ana dil, gramer becerileri, görsel materyal.