BİR ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ OLARAK AYDEP’İN SİSTEM KABUL EDİLEBİLİRLİK MODELİNE GÖRE İNCELENMESİ


Creative Commons License

Şimşek H., Çavdar L.

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.2, pp.698-717, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.31592/aeusbed.842764
  • Title of Journal : Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.698-717

Abstract

Günümüzde internet ve diğer bilişim teknolojilerinin kullanımı hızla artmaktadır. Buna bağlı olarak eğitim öğretim kurumları da bu teknolojilere uyum sağlamaya ve eğitim öğretim kalitesini artıracak yazılımları kullanmaya başlamışlardır. Bu bağlamda özellikle yükseköğretim kurumları kontrol mekanizması sağlayacak ve öz değerlendirme yapma imkânı sağlayan öğretim yönetim sistemlerini kullanmaya başlamışlardır. Bu çalışmada Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından eğitimde kaliteyi artırmayı ve yeterliğe dayalı bir öğrenme yaklaşımı ile eğitimde kalite güvence sistemi oluşturmak amacıyla geliştirdiği AYDEP sisteminin sistem kabul edilebilirlik modeline göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu sistemi aktif olarak kullanan 123 öğrenci ve 27 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırmada araştırmacılar tarafından geliştirilen AYDEP sistem değerlendirme anketi kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre AYDEP sistemi kullanıcılar tarafından teknik kabul edilebilirlik boyutuna ilişkin (teknik özellikler, tasarımın kullanıcı seviyesine uygunluğu, menülerin hatasız çalışması ve yapılan işlemlerin verimli olması) açılarından ortalamanın üzerinde, sosyal kabul edilebilirlik boyutuna ilişkin tüm maddelerde ise ortalama seviyesinde puanlama yaptığı görülmüştür.