Vitamin A’nın E.coli enfeksiyonlarında peroksinitrit aracılıklı böbrek harabiyeti üzerine etkisinin araştırılması


SEVEN I., TÜRKÖZKAN N., ÇİMEN B.

IV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2004

  • Basıldığı Ülke: Türkiye