Hayvansal Üretimin Küresel Isınmaya Etkileri


KALİBER M. , KOLUMAN N.

VI. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Konya, Turkey, 1 - 04 May 2010, pp.160

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.160

Abstract

Global warming is the increase in the average temperature of Earth's near-surface air and oceans since the mid-20th century and its projected continuation. Most of the observed temperature increase since the middle of the 20th century was very likely caused by increasing concentrations of greenhouse gases resulting from human activity such as fossil fuel burning and deforestation. Warming is expected to be strongest in the Arctic and would be associated with continuing retreat of glaciers, permafrost and sea ice. Other likely effects include changes in the frequency and intensity of extreme weather events, species extinctions, and changes in agricultural yields. Animal production is contribute to global warming with causing to %9 of human welded CO2 emission, %35-40 of CH4 emission, %65 of N2O emission and %64 of NH3 emission. On the other hand, the effects of global warming (high temperature and drought) are adversely affects animal production. In this article, we discussed the effects of animal production to global warming and some solutions suggested to neutralize this effects.
Artan sıcaklığa bağlı olarak meydana gelen küresel ısınmayı; “atmosfer, okyanuslar ve karalardaki yüzey sıcaklıklarının artışı” olarak tanımlamak mümkündür. Küresel ısınmaya büyük oranda kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların yakılması sonucu atmosfere yayılan sera gazlarının neden olduğu düşünülmektedir. Küresel ısınma ve iklim değişikliği başta tarım olmak üzere, sağlık, orman, su kaynakları, enerji, kıyı alanları, turizm, türler ve doğal kaynakları önemli ölçüde etkileyecektir. Çiftlik hayvanları ve hayvansal üretimin iklim değişikliği ve küresel ısınmadan nasıl etkileneceği ve ortaya çıkacak verim kayıplarının azaltılması konusunda halen birçok çalışma yapılmaktadır. Bir diğer taraftan hayvansal üretim, insan kaynaklı CO2 emisyonunun %9’unu, CH4 emisyonunun %35-40’ını, N2O emisyonunun %65’ini ve NH3 emisyonunun %64’ünü sağlayarak küresel ısınmaya katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada hayvansal üretimin küresel ısınmaya olan etkileri araştırılacak ve bunları minimize etmek üzere kimi öneriler getirilmeye çalışılacaktır.