Mercimekte (Lens culinaris Medik.) TG/TC Tekrarları ile Yeni SSR Markörlerin Geliştirilmesi


DEMİR Ş., TURKAY Ş. N. , BAKIR M.

Çukurova I. Uluslararasi Multi Disipliner Çalişmalar Kongresi, 1 - 04 Kasım 2018