Aydın Erhan: Hoyto-Tamır (Tayhar Çuluu) Yazıtlarının Türkçenin Söz Varlığına Katkıları. Hatice Şirin User – Bülent Gül (edd.): Yalım Kaya Bitigi. Osman Fikri Sertkaya Armağanı. Ankara, 2013: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü.


AYDIN E.

Yalım Kaya Bitigi. Osman Fikri Sertkaya Armağanı., vol.10, pp.147-152, 2013 (Peer-Reviewed Journal)