Sistinüri Tanılı Hastaların Değerlendirilmesi: Çok Merkezli Bir Yıllık İzlem


AĞBAŞ A., ALPAY H., Döven S. S. , SEVER F. L. , BAKKALOĞLU EZGÜ S. A. , Baştuğ F., ...Daha Fazla

10. Uluslararası Katılımlı Çocuk Nefroloji Kongresi, 1 - 04 Mayıs 2019